Weet & durf

Libreria di Palazzo Mosca te Pesaro, Italië.

Weet en durf

Op deze website vindt u informatie over mijn onderzoek en onderwijs op het gebied van de filosofie. Mijn motto – Weet en durf – is wellicht een beetje duister. Enige uitleg is op zijn plaats. Ik varieer op het motto van de Verlichting Durf te weten. Want ik meen dat er tussen hemel en aarde meer is – en nodig is – dan kennis. Ik varieer ook op het motto van D.V. Coornhert Weet of rust. Ik denk namelijk dat we vaak niet kunnen wachten met handelen totdat we uitgestudeerd zijn, dat het handelen over eigen kennis beschikt en dat juist ook daarover moet worden nagedacht (maar niet te lang). Ziezo: Weet en durf!

Jaap Gruppelaar, november 2022

Nieuwsberichten

 • De cursus Lezen & Laten lezen 2023-2024 gaat over John Locke, Epistula de tolerantia. Zie >
 • Bij de Alliance Française Stedendriehoek geef ik dit najaar een cursus over Michel Foucault. Meer informatie zie >. U kunt zich hier opgeven.
 • Een zestal brieven van D.V. Coornhert, gevonden in het archief van Delft, wordt in september 2023 toegevoegd aan de Coornhert Correspondentie (Deel IV).
 • Onlangs (maart 2023) zijn een aantal transcripties en een toelichting (Lotgevallen van een idee) toegevoegd (Digitale Coornhert Bibliotheek, Afd. Religiepolitieke traktaten 16e - 17e eeuw. Zie > 
  De reeks wordt in december aangevuld met:
  - Antonius Walæus, Het ampt der kerckendienaren: Midtsgaders de authoriteyt, ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt,  Adriaen vanden Vivere: Middelburg 1615;
  - Pieter Jansz Twisck, Religions vryheyt. Een korte cronijcsche beschryvinghe van die vryheyt der religien, tegen die dwang der conscientien, s.n.: Hoorn 1609;
  ​​​​​​​- Joannis Crellius, Verdedinghe Vande vryheyt der religie, s.n.: s.l. 1637.

Meer nieuws