nieuws

Nieuwsberichten

november 2022

  • Een zestal brieven van D.V. Coornhert, gevonden in het archief van Delft, wordt januari 2023 toegevoegd aan de Coornhert Correspondentie (Deel IV).
  • De transcriptie van Johannes Uyttenbogaert, Tractaet Van t'Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheydt, In Kerckelicke Saecken (1610) is december 2022 gereed.